Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Эволюция игр NARUTO 2003 - 2018

01. Naruto: Clash of Ninja (2003) GameCube
02. Naruto: Clash of Ninja 2 (2003) GameCube
03. Naruto: Ninja Council (2003) Game Boy Advance
04. Naruto: Ninja Council 2 (2003) Game Boy Advance
05. Naruto: Ultimate Ninja (2003) PlayStation 2
06. Naruto: Path of the Ninja (2004) Game Boy Advance, Nintendo DS
07. Naruto: Ultimate Ninja 2 (2004) PlayStation 2
08. Naruto: Gekito Ninja Taisen! 4 (2005) GameCube
09. Naruto: Uzumaki Chronicles (2005) PlayStation 2
10. Naruto: Ultimate Ninja 3 (2005) PlayStation 2
11. Jump Super Stars (2005) Nintendo DS
12. Naruto: Ninja Council 3 (2006) Nintendo DS
13. Naruto Shippuden: Ninja Council 4 (2006) Nintendo DS
14. Naruto: Path of the Ninja 2 (2006) Nintendo DS
15. Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress (2006) PlayStation Portable
16. Naruto Shippuden: Gekito Ninja Taisen! EX (2007) Wii
17. Naruto Shippuden: Gekito Ninja Taisen! EX 2 (2007) Wii
18. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 (2007) PlayStation 2
19. Naruto: Ultimate Ninja Heroes (2007) PlayStation Portable
20. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5 (2007) PlayStation 2
21. Naruto Shippuden: Gekito Ninja Taisen! EX 3 (2008) Wii
22. Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 (2008) Wii
23. Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke (2008) Nintendo DS
24. Naruto Shippuden: Ninja Destiny 2 (2008) Nintendo DS
25. Naruto Shippuden: Dairansen! Kage Bunshin Emaki (2008) Nintendo DS
26. Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3 (2009) Wii
27. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Heroes 3 (2009) PlayStation Portable
28. Naruto Shippuden: Dragon Blade Chronicles (2009) Wii
29. Naruto Shippuden: Gekito Ninja Taisen! Special (2010) Wii
30. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 (2010) PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
31. Naruto Shippuden: Shinobi Rumble (2010) Nintendo DS, iOS, Android
32. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact (2011) PlayStation Portable
33. Naruto Shippuden 3D: The New Era (2011) Nintendo 3DS
34. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations (2012) PlayStation 3, Xbox 360
35. Naruto Powerful Shippuden (2012) Nintendo 3DS
36. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 (2013) PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One
37. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution (2014) PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows
38. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (2016) PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
39. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing (2016) Android, iOS
40. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto (2017) PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
41. Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy / Trilogy (2017) PlayStation 4, Xbox One, PC
42. Naruto To Boruto Shinobi Striker (2018) PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Эволюция игр NARUTO 2003 - 2018
Нравится1
Комментарии
B
i
u
Спойлер