Warriors Orochi 2

Открытие уровней Dream Mode в [Warriors orochi 2]

pix.PlayGround.ru

Прохождение Dream Mode необходимо для открытия Orochi X (Shin Orochi), потому вот инструкция по их открытию.

Battle of Osaka Castle (Cao Cao, Liu Bei, Sun Quan) - каждый из требуемых персонажей должен иметь 50 лвл или выше.

Battle of Fan Castle (Nobunaga Oda, Hideyoshi Toyotomi, Ieyasu Tokugawa) - каждый из требуемых персонажей должен иметь 50 лвл или выше.

Battle of He Fei Castle (Zhuge Liang, Zhou Yu, Shingen Takeda) - Пройдите Samurai chapter 2, Wu chapter 4, и Orochi chapter 2.

Escape from Itsu.kushima (Zhao Yun, Yukimura Sanada, Yoshihiro Shimazu) - пройдите Samurai chapter 2.

Battle of Mount Qi (Kenshin Uesugi, Guan Yu, Xu Huang) - пройдите Samurai chapter 3.

Showdown at Odawara Castle (Guan Yu, Xiahou Dun, Lu Meng) - получите 15 ингридиентов.

Battle of the Wu Territory (Jiang Wei, Lu Xun, Sakon Shima) - пройдите Wei chapter 3 и Shu stage 3.

Showdown at Yamatai (Keiji Maeda, Lu Bu, Tadakatsu Honda) - соберите 30 ингридиетов.

Battle of Jing Province (Katsuie Shibata, Cao Ren, Sun Jian) - пройдите Wei chapter 7.

Battle of Jin Castle (Dian Wei, Zhou Tai, Ranmaru Mori) - уже отрыт.

Rescue at Nan Zhong (Ma Chao, Nagamasa Azai, Kanetsugu Naoe) - пройдите Wei chapter 6, Wu chapter 6, и Samurai chapter 4.

Struggle For Nan Zhong (Sun Ce, Toshiie Maeda, Pang De) - пройдите Wei chapter 4 и Wu chapter 5.

Encounter in Ji Province (Pang Tong, Zhang Jiao, Zuo Ci) - пройдите все кампании в Story Mode.

Battle of Osaka Bay (Diao Chan, Zhang He, Motochika Chosokabe) - пройдите Wu 8 chapter.

Battle of Han Sui (Cao Pi, Guan Ping, Gracia Hosokawa) - пройдите Wei 8 chapter.

Battle of Honnoji (Huang Zhong, Ina, Xiahou Yuan) - уровень Huang Zhong, Ina, Xiahou Yuan 99.

Battle of Kyushu (Sun Shang Xiang, Oichi, Da Qiao) - пройдите 20 уровней в Story Mode.

Battle of Ueda Castle (Gan Ning,Zhang Liao, Kotaro Fuma) - уровень Gan Ning,Zhang Liao, Kotaro Fuma 99.

Showdown at Hinokawa (Zhang Fei, Musashi Miyamoto, Tadakatsu Honda) - уже открыт.

Battle of Mai Castle (Yuan Shao, Nene, Zhu Rong) - суммарный уровень всех персонажей 1,820 или выше.

Battle of Shikoku (Mitsuhide Akechi, Ling Tong, Yue Ying) - пройдите Samurai chapter 8.

Battle of Xia Pi (Masamune Date, Sima Yi, Mitsunari Ishida) - пройдите Orochi chapter 5 и Samurai chapter 4.

Battle of Chen Cang (Yoshimoto Imagawa, Xing Cai, Ginchiyo Tachibana) - уже открыт.

Battle of Lu Shan (Zhen Ji, Xiao Qiao, No) - суммарный уровень всех персонажей 910 или выше.

Battle of Chang Sha (Goemon Ishikawa, Okuni, Meng Huo) - пройдите 30 уровней в story mode.

Encounter at Nan Zhong (Wei Yan, Taishi Ci, Kojiro Sasaki) - суммарный уровень всех персонажей 3,640 или выше.

Battle of Yan Province (Huang Gai, Xu Zhu, HanzM Hattori) - суммарный уровень всех персонажей 2,730 или выше.

Battle of Hasedo (Dong Zhuo, Magoichi Saika, Kunoichi) - пройдите Orochi chapter 8.

Нравится0
Комментарии
B
i
u
Спойлер