Русификатор(текст) Descendant, the от ZoG Forum Team (0.5 от 04.09.2016)