Русификатор Bad Day L.A. (текст) - от ENPY (V1.0 от 10.09.2006)