Русификатор текста Crime Cities от Enpy, версия от 09.01.2018