Русификатор(текст) Dead Secret от Prometheus Project (1.0.1 от 28.03.2017)