Русификатор(текст) Embers of Mirrim от viltorcheg (1.0 от 25.05.2017)