Penumbra: Black Plague

8.8
()

Penumbra: Black Plague - Requiem: Трейнер (+5) [1.0] {CheatHappens}

©
pix.PlayGround.ru
pix.PlayGround.ru

Numpad 1: Unlimited Health
Numpad 2: Unlimited Oxygen
Numpad 3: Unlimited Battery Power
Numpad 4: Save Position
Numpad 5: Teleport
Numpad 6: Undo Teleport

Трейнеры
1
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
Ваш комментарий
Комментарии: 0