Strategic Command 2: Blitzkrieg

Wiki Strategic Command 2: Blitzkrieg