Русификатор речи Shenmue I & II от Peter Rodgers, версия 2.0 от 08.09.2018