Русификатор (текст) DeadCore от ZoG Forum Team (1.01 от 12.10.2016)